Portaria Nº 102/SECIRM, de 22 de outubro de 2020. Nomeia os representantes titulares e respectivos suplentes do PPG-Mar.